There are no girls on the internet.


Vrouw zijn op zich is geen sinecure. Maar vrouw zijn op het internet is een zeer zware identiteit om te dragen.
Het is best mogelijk dat de volgende feministische golf zich online zal voordoen. En dan heb ik het niet over propaganda verspreiden via het medium ‘internet’ in plaats van met borden de straat op te kruipen. Neen, ik heb het wel degelijk over de online identiteit van vrouwen.
Want momenteel staat deze identiteit nog steeds in een korset, onder een boerka. 
Het gaat me hier dan vooral over hoe je als vrouw in de internetgemeenschap staat. En dan gaat het niet zozeer over de veilige sociale netwerken à la facebook en twitter, waar je alleen omgaat met wie je kiest en waar meer fatsoen uit het dagelijks leven heerst, maar over de internetwereld met voornamelijk onbekenden waar de wet van de sterkste heerst, de digitale far west.
De troef van het internet is de grote anonimiteit, waarin gender natuurlijk ook anoniem is. Dit zou nog geen slechte zaak zijn, als ‘anoniem’ niet voor het internet de facto gelijk staat aan ‘man’.
Die internetgemeenschap is vooral het meest actief via internetfora. Er zijn er veel, maar hier heb ik het vooral over een van de grootste de publieke fora, namelijk reddit, een website die zichzelf zonder enige schroom the frontpage of the internet durft noemen. Daar meet men zich een gebruikersnaam aan waar men volledig anoniem mee is, maar kan men ook kiezen zijn of haar gender  in de gebruikersnaam kenbaar te maken.
Nog anoniemer kan ook, bijvoorbeeld op fora als 4chan. Hier is geen enkele identificatie voor nodig, en krijgt iedereen de naam anonymous. Voor wie niet bekend is met 4chan en hun populairste imageboard /b/, het wordt algemeen ook wel omschreven als ‘the asshole of the internet’omwille van zijn controversiële inhoud en gebruikers. Veel internetcultuur en populaire memes zijn ontstaan op voorgenoemd forum, maar ook veel hackersbewegingen zijn uit 4chan gegroeid.
Zowel op reddit als op 4chan moet je je dus expliciet als vrouw onthullen om niet als man aangesproken te worden, de de facto identiteit. 4chan is hier nog wat extremer in, en deze gaan er zelfs volledig van uit dat het niet mogelijk is dat je vrouw bent. Dit is terug te vinden in ‘rule 37: there are no girls on the internet’. (4chan heeft zelfverklaarde regels van het internet uitgevonden, een hoop slogans die herhaaldelijk terugkwamen op hun forum.)
Probeert men op 4chan toch kenbaar te maken dat men vrouw is, en een ‘Tits or GTFO’ staat je vrij zeker te wachten, of een opmerking over de keuken, en sandwichen die gemaakt moeten worden voor mannen. Niet alleen wordt er niet geluisterd naar wat je te zeggen hebt, je bent nota bena niet welkom op dit blijkbaar-toch-niet-zo-vrije-internet.
Op Reddit is men wat minder paranoia, maar is seksisme en misogynie ook schering en inslag. Vrouwen met een duidelijk vrouwelijke gebruikersnaam worden vaak naar de keuken verwezen als ze in een discussie participeren, of krijgen heel casual scheldwoorden en de suggestie van verkrachting naar hun hoofd geslingerd, gewoon omdat ze vrouw zijn.
Vandaar dat veel vrouwen met een constante knagende gevoel zitten over de vraag “maak ik me kenbaar als vrouw of niet?” wanneer ze anoniem browsen.
Doen ze het niet, dan worden ze automatisch bestempeld en behandeld als een man en wordt er naar haar verwezen met ‘hem’ of ‘hij’.
Sommigen hebben dit aanvaard, en laten het er maar bij, met de gedachte dat men tenminste wel zal luisteren naar wat er gezegd wordt als ze de moeite niet neemt te specificeren dat men met een vrouw te maken heeft.
Komt ze er specifiek voor uit, dan is men een aandachtzoekende, feministische dolle mina, op pad om het mannengeslacht uit te roeien (of zo wordt ze toch vaak gepercipieerd) en wordt ze volledig anders behandeld dan wanneer ze genderloos/mannelijk was.
Het anonimiteitsvraagstuk is maar 1 probleem van het seksisme. Mensen posten op Reddit ook vaak foto’s van eigen creaties waar ze soms zelf bijstaan. Het is zeer frappant hoeveel commentaar deze genereren die niet gerelateerd zijn aan de creatie als ze door een vrouw gepost worden. Aandachtshoer en andere scheldwoorden zijn zaken die snel naar het hoofd worden gegooid,  en als vrouw is de aarzeling ook veel groter om iets te posten waarbij zijzelf in beeld moeten komen.
Het is momenteel oproer als vrouwen dingen nageroepen worden op straat, maar vrouwen moeten niet zaniken als ze seksueel geïntimideerd worden op het internet.
Mini-revoluties zijn wel aan de gang,
Vrouwen die hun plekje in internetcultuur opeisen door memes te maken die specifiek op hen toepasbaar zijn. Zo is foul bachelorette frog de vrouwelijke variant van foul bachelor frog, die de vieze bekentenissen van single vrouwen even eerlijk typeert als de mannelijke variant.


Ook op de fora laten vrouwen zich niet doen, en zijn er alsmaar meer vrouwen die mannen corrigeren als ze per ongeluk naar hen verwijzen met ‘hij’ of ‘hem’.
Een actie die zo onbenullig lijkt en toch veel zwaarder is dan ze zou moeten zijn.
Een kleine opstanding is aan de gang met vrouwen die willen aantonen hoe patriarchaal de internetsamenleving is door automatisch van “zij” of “haar”te spreken, in plaats van het standaard “hij” en “hem”. Opspraak en verontwaardiging onder de mannelijke internetgebruikers blijkt hier nog heel vaak. “Hoe durven ze te veronderstellen dat ik een vrouw ben? De schande!” maar het is een manier van sensibilisering om mannen er te doen bij stilstaan dat vrouwen net zozeer aanwezig zijn, en er evenveel kans is dat hij een zij zou kunnen zijn.
Het valt dus op dat alsmaar meer vrouwen terugbijten, maar ook alsmaar vaker zijn er  mannen die hen verdedigen. Die mannen krijgen vaak wel de smalende term white knights toegeschreven, en worden ook beschuldigd andere motieven te hebben dan gewoon het fatsoen te behouden.
Maar nu reddit de laatste tijd ontzettend hard is aan het groeien, wordt zijn gemeenschap hoe langer hoe meer een afspiegeling van de samenleving.
Vergeleken met de beginjaren, en vergeleken met 4chan, is reddit, hoe misogyn het momenteel nog steeds is, meer geëvolueerd en gediversifieerder geworden. Het zou kunnen uitdraaien op een mooi voorbeeld van hoe een community anoniem kan blijven en toch een zekere mate van zelfcontrole binnen de gemeenschap kan installeren zonder dat die van buitenaf moet afgedwongen. Door het systeem waarbij gebruikers commentaren kunnen upvotes en downvotes geven, wordt niet toelaatbaar gedrag afgestraft door karma weg te nemen (karma is de virtuele munteenheid van Reddit). Er worden veel seksistische dingen gezegd, maar wat velen niet zien is dat er ook hoe langer hoe meer tegenwind tegen komt.
Niettegenstaande is er nog een lange weg te gaan. Het internet kan een onvriendelijke, koude, chaotische plek zijn voor zowel mannen als voor vrouwen, maar enkel en alleen vrouw zijn is op het internet genoeg om uitgescholden te worden en niet gerespecteerd te worden.
Daarom blijven vrouwen veelal stil, vallen veel vrouwen terug op de anonimiteit en de assumptie dat ze man zijn, of kruipen ze naar veilige plekken op het internet die specifiek voor en door vrouwen zijn gemaakt. En dat hoort niet. We zouden ons niet alleen veilig mogen voelen op fora over nagellakken en dieeten, ook vrouwen hebben humor en kunnen ook lachen met politiek incorrecte dingen.
Een vrouw zou moeten kunnen gaan en staan waar ze wilt, en tonen dat ze vrouw is als ze dat wil zonder anders behandeld te worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s